Welkom! Ik probeer alle Nederlandse punk te bestrijken, te beginnen bij het begin. Als je kunt helpen met het aanleveren van info, beeldmateriaal of (het uitlenen van) fanzines, wordt dat zeer op prijs gesteld. En als je een reactie achterlaat, moet ik dit eerst controleren, omdat ik anders een verbazingwekkende hoeveelheid spam krijg. Wees dus niet ongeduldig als je bericht niet direct op de site verschijnt. Ik probeer het binnen 24 uur goed te keuren! Tenslotte is het grootste deel van deze website in het Engels omdat er buiten Nederland nog steeds weinig bekend is over wat er gaande was. michael (at) bacteria (dot) nl

Welcome! I’m trying to cover all Dutch punk starting with the beginning. If you can help with providing info, image material or (the lending of) fanzines, it would be very appreciated. Also, if you’re going to write /leave a comment, I first have to check it because otherwise I’ll get an amazing amount of spam. So please don’t be impatient if your message doesn’t appear directly on the site. I will try to approve it within 24 hours! Finally, most of this website is in English because outside The Netherlands still a little is known about what was going on. michael (at) bacteria (dot) nl