De Melkboer Strikes Back 2 (February 1983)
De Melkboer Strikes Back 4 (1984)
De Melkboer Strikes Back 5 (1984)
De Melkboer Strikes Back 6 (1985)
De Melkboer Strikes Back 7 (1986)

From Steenwijk, The Netherlands