The Architect, Killing Option @ Ortobar, Ljubljana SLO 13 September 2006

The Architect (Groningen, The Netherlands)
Killing Option (Slovenia)