Shikari, Mindføk, Kempes @ O.R.K.Z., Groningen 25 May 2001

Kempes
Kempes
Mindføk
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Shikari
Michael-Tim-Johan-Pieter-Mark

Shikari (Groningen, The Netherlands)
Mindføk (Groningen, The Netherlands)
Kempes (Groningen, The Netherlands)