Makiladoras, Pack, Disbeer, Drotweiler, Mistreaters @ Schrottbar, Biel SWI 19 September 2003 (Schrottbar Festival)

Makiladoras (Groningen, The Netherlands)
Pack (Biel, Switzerland)
Disbeer (Auch, France)
Drotweiler (Switzerland)
Mistreaters (Switzerland)