Makiladoras, Armagedom, Nuclear Death Terror @ Ungdomshuset, København DEN 20 September 2005

Makiladoras (Groningen, The Netherlands)
Armagedom (São Paulo, Brazil)
Nuclear Death Terror (København, Denmark)