All @ Vera, Groningen 26 October 1989

(© Manno Bult)
(© Manno Bult)
(© Manno Bult)
(© Manno Bult)
(© Manno Bult)
(© Manno Bult)

All (CA, USA)