All @ Vera, Groningen 26 October 1989

(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)
(© Thomas Generic)

All (CA, USA)