Marat @ Vera Downstage, Groningen 07 October 2006

Marat
Marat
Marat
Marat
Marat
Marat

Marat (Groningen, The Netherlands)