Execradores, Kostranostra, Columna De Hierro @ C.S.O. Malas Pulgas, Valencia SPA 05 October 2002

Columna De Hierro
Columna De Hierro

Execradores (São Paulo, Brasil)
Kostranostra (Liria, Spain)
Columna De Hierro (Castellón, Spain)